Cylinder til kipskovle

Cylinder til diverse kipbar rabatskovle