Sådan opmåles og bestemmes ophæng / fæste

Opmåling og bestemmelse af ophæng

Ophæng, skifte, fæste, svejsebeslag, nakkebeslag er alle betegnelser for det samme, nemlig det beslagsystem, skovle og andet udstyr monteres på gravemaskinen med.

Hurtigskifte er en fællesbetegnelse for systemer, der kun kræver en minimal, eller slet ingen, manuel aktion fra operatøren når et redskab skal skiftes.

Det er uafhængigt af gravemaskinens mærke, hvilket ophængssystem maskinen kører med. Ophænget kan være specificeret i forbindelse med første gang maskinen er handlet og ophænget kan tilmed være skiftet senere i maskinens liv afhængigt af, hvad den pågældende ejer har foretrukket.

 

 

 

 

 

 

Inden man køber nyt udstyr til en maskine, er det derfor vigtig at gøre sig klart, hvilket system maskinen kører med.

I Danmark kører de fleste (nyere) gravemaskiner med et ophæng fra den nordiske S-standard, hvor ophænget består af to aksler, der er monteret imellem to flangeplader. 

For at bestemme størrelsen på S ophænget, er der 3 mål, man skal tage. Det er tilstrækkelig præcist at tage omtrentlige mål med tommestok, som vist herunder, hvor vi viser opmålingen af et S30-150 ophæng.

Opmæling af ophængOpmæling af ophæng

Afstanden imellem akslerne midt-midt 

Her = 200 mm

 

 

Afstanden imellem flangepladerne 

Her = 150 mm

 

 

Akseldiameter

Her = 30 mm

 

 

I tabellen herunder er en oversigt over de 3 omtrentlige mål, der skal tages for at bestemme S-ophænget (samt MH30 og FL45/Hydrema, som er opbygget på samme måde).

Betegnelse Omtrentlig Akselafstand i mm Omtrentlig afstand imellem flangepladerne i mm Akseldiameter i mm
S30-150 200 150 30
S30-180 230 180 30
MH30 200 200 30
S40 300 200 40
FL45/Hydrema 330 295 45
S45 430 290 45
S50 430 270 50
S60 480 340 60
S70 600 450 70
S80 670 590 80
S90 750 750 90
S100 900 750 100
S120 925 870 120

 

Gravemaskiner kører generelt i rigtig mange år, og der har derfor igennem tiden været anvendt en del andre ophængssystemer, udover S-ophæng, kører der altså rigtig mange maskiner med andre typer ophæng også.

Et andet ophæng, der også er rigtig meget brugt til minigravere er BECO MA ophænget, som er kendetegnet ved de to kroge, samt en låseklods hvori en M20 spidsbolt spændes ind på låseakslen.

BECO MA spids M20 låsebolt

BECO MA ophæng Kendetegnet ved de 2 kroge og den spidse M20 låsebolt

Er der tvivl omkring opmåling og bestemmelse af et ophæng står vi naturligvis til rådighed på telefon: 7020 4049 og mail [email protected].

Hvad er SAE skovlvolumen?

Hvad er SAE skovlvolumen?

Skovlvolumen, skovlrumfang eller skovlkapacitet er alle betegnelser for ”hvor meget, der kan være i skovlen” og opgives typisk i liter.

Den samlede mængde materiale, som en skovl indeholder, er defineret, som mængden inde i skovlen plus den mængde, der er stablet oven på den. Altså skovl med ”top på”, dette kaldes den samlede eller den nominelle kapacitet. Mængden af materiale, der stables oven på skovlen, (dyngen), bestemmes af hvilevinklen for det materiale, der håndteres. Altså hvor meget ”top” kan man lave, med det materiale man skal køre med.

VIBCO læsseskovlVIBCO læsseskovl

For at gøre det muligt at sammenligne de forskellige skovles kapacitet uafhængigt af hvilket materiale de skal håndtere, har Society for Automotive Engineers, SAE udviklet standarder for beregning af skovles kapacitet.

Standarden definerer to forskellige hvilevinkler:

-          Læsseskovle; 2:1

-          Graveskovle; 1:1

Standarden giver dog også plads til, at man kan udregne en specifik nominel kapacitet for en specifik skovl, der er designet til at håndtere et specifikt materiale, for hvilket den faktiske hvilevinkel er kendt.

EBCO graveskovlEBCO graveskovl

 

Dyngens højde defineres for læsseskovle, som ¼ af skovlens åbningsmål og for graveskovle som ½ af skovlens åbningsmål.

SAE SkovlvolumenSAE Skovlvolumen

Den samlede kapacitet er altså skovlens ”strøgne” kapacitet plus dyngens kapacitet. 

Det er disse beregninger, der ligger til grund for de SAE volumener, vi oplyser på de enkelte skovle i VIBCO programmet.

Fordelene ved "Svenskerskovlen"

Hvad er fordelene ved ”Svenskerskovlen”?

I Sverige har det i længere tid end i Danmark været meget udbredt at køre med tilt-rotator, hvorfor svenskerne også har været tidligere til at udvikle faste rabatskovle, der er særligt egnet til maskiner med tilt-rotator.

Det særlige ved skovlen er, at den har en relativt lav profil, lang glat bund og indskårne baghjørner.

 

-      Den lave profil sikrer, maskinføreren størst muligt udsyn til arbejdsområdet.

 

-      Den lange flade bund gør skovlen ideel til planering og afretning og dermed landskabsetablering. Ved maskiner med tilt-funktion, er det ligeledes en stor fordel for udsynet og mobiliteten, at skovlens bagende ikke rager ud bag ophænget.

 

-      De indskårne baghjørner er også med til at øge udsynet til arbejdsområdet og sikrer skovlen maksimal mobilitet og reduceret risiko for, at baghjørnerne graver sig ned i underlaget ved arbejde i tilt-rotatorens yderstillinger.

Alt i alt en virkelig god og stærk all-round skovl, der altså er særligt ideel til præcisionsarbejde og landskabsetablering, anlæg af LAR projekter o. lign.

 

Vi har følgende VIBCO ”Svenskerskovle” på lager og en hel del flere modeller kan fremstilles på bestilling.


Vi har følgende VIBCO ”Svenskerskovle” på lager og en hel del flere modeller kan fremstilles på bestilling.

 

Varenummer Velegnet til maskinstørrelse Ophæng Bredde i mm
28-MR2-1000-3P-S30-150 1.600 - 2.100 tons S30-150 1000
28-MR3-1000-3P-S40 2.100 - 6.000 tons S40 1000
28-MR3-1200-3P-S40 2.100 - 6.000 tons S40 1200
21-RG50-4014-3P 9.000 - 12.000 tons S50 1400
21-RG60-0516-3P 12.000 – 17.000 tons S60 1600
21-RG60-0518-3P 12.000 – 17.000 tons S60 1800
21-RG70-1019-3P 17.000 – 24.000 tons S70 1900

 

Historien om VIBCO brand

VIBCO     Maskinudstyr

 

 

Den danske smedevirksomhed Beco, senere Ebco, har designet og produceret udstyr til entreprenørmaskiner siden 1960’erne. I 2014 opkøbtes den tilsvarende erfarne virksomhed Viby Jern og brandet VIBCO opstod således på baggrund af det samlede erfaringsgrundlag fra Danmarks 2 største og mest anerkendte skovl-producenter.

 

”Det bedste fra to Verdener”

 

Beco/Ebco medbragte sin store erfaring i blandt andet Heavy Duty segmentet fra løbende salg til den danske bygge- og anlægsbranche samt eksport til Norge, Island og Grønland.

 

 

Viby Jern medbragte erfaring fra stor volumen produktion til hjemmemarkedet, samt betydelig eksport til England, Holland og Belgien.

VIBCO er et gennemprøvet design under stadig forbedring.

Kundefeedback og erfaringer fra den meget store kørende produktbase har bidraget til fortsatte forbedringer af designet, som altid er sket ud fra kvalitetskriterierne:

 

Holdbarhed og Funktionalitet

 

Mangeårigt fokus på holdbarhed og funktionalitet har medført, at VIBCO brandet er garant for økonomisk stærke langsigtede løsninger.

VIBCO designet har stor fokus på velovervejet anvendelse af højstyrkestål i konstruktionerne. Korrekt anvendelse af højstyrkestål sænker udstyrets vægt uden at gå på kompromis med styrken og dermed holdbarheden og effektiviteten.

 

 

 

Stærk langsigtet økonomi

 

Lavere egenvægt i skovlen betyder tilsvarende mere vægtkapacitet til gravematerialet. Maskinens gravekraft og brændstofforbrug reduceres desuden væsentligt, når den reducerede godstykkelse medfører, at der skal bruges mindre fortrængningskraft i gravematerialet.

 

 

Produktionskapaciteten sikres gennem et tæt samarbejde med et netværk af udvalgte og overvågede underleverandører, der med hver sit produktionstekniske fokus og setup, er udpeget til at producere de forskellige typer udstyr.

Hvor det er relevant, er der fokuseret på at producenterne ligeledes er certificerede ”Hardox In My Body members”.